SPE Enterprise Co.,Ltd.

   บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไฟรส์ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto part) อะไหล่ (Spare parts) ชุดตกแต่งรถ (Series Decoration Car )และงานโลหะทุกชนิด ตามแต่ลูกค้าต้องการ โดยยึดหลักการ "คุณภาพนำหน้า ตรงเวลาการส่งมอบ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ด้วยประสบการณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจ

อดีตถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ได้ผลิตชิ้นงานกว่า 1,000 รายการ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศในขณะนี้ ทั้งค่ายรถยนต์รายใหญ่และค่ายรถยนต์รายเล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงาน สมรรถนะในการผลิต เพื่อรองรับกับปริมาณชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราได้ทำการขยายโรงงาน เพื่อจะได้ผลิตชิ้นงานให้ทันกับความต้องการของตลาด ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ผลงานตัวอย่าง

รูปชิ้นงาน 3D โดย UGS NX

Quality, (มาตรฐาน) ระบบ ISO/TS - 16949,ISO 9001

ENGINEER SOFTWARE AUTO CAD , UGS NX , AP100

 

ข่าวสาร เอส พี อี

คณะครูและนักเรียน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

คณะครูอาจารย์ และนักเรียนจำนวน 100 คน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

คุณสุรพงษ์ เป้ากลาง เป็นวิทยากรเพื่อแนะแนว โครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" 

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง พร้อมคณะได้เดินทางไปเป็นวิทยากรแนะแนวโครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2559 

นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และ นายสุรพงษ์ เป้ากลาง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวามคม 2559 วันนี้(29 ธ.ค.59) เวลา 09.30น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2559

ก่อนวาระการประชุม มีพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ดังนี้
1.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จำนวน 3 ราย
2.พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกฝนและนักเรียน รางวัลเหรียญทอง Hong Kong International Student lnnovative Contest ๒๐๑๖ จำนวน 4 ราย
3.พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 ราย
4.พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 20 ราย (ระดับดีเลิศ จำนวน 17 หน่วย ระดับดีเด่น 1 หน่วย และระดับดี 2 หน่วย )
สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งสุดท้ายของปี 2559
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เน้นเรื่องการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน การดูแลประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 รวมทางการดำเนินการต่างให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจังหวัดสะอาด "ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ" โครงการ "ปทุมธานีโมเดล" บนพื้นที่ 30 ไร่ ตามมาตรา 44 รวมทั้งการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี และในตอนท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้อวยพรปีใหม่และขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดปี 2559 เพื่อประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว นายสุรพงษ์ เป้ากลาง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และ ประธานกรรมการ บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ในโอกาสนี้

โครงการนักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดทำโครงการนักศึกษาเรียนระบบทวิภาคี ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ "ปลุกพลังเปลี่ยนไทย" ร่วมกับ "โครงการสถานประกอบการรักษาศีล 5 (ปีที่ 2)"  โดยจัดให้มีการบรรยายธรรมในหัวข้อ "พระคุณของแม่" โดยพระเทพรัตนสุธี (เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)) นายไพบูลย์ หัตถกิจโกศล (รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

Example of products