คุณ สุรพงษ์ เป้ากลาง

กรรมการผู้จัดการ

ความเป็นมาของบริษัท

- ปี พ.ศ. 2520 คุณ สุรพงษ์ เป้ากลาง เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมา ประกอบตัวถังรถทุกชนิด เช่น รถบัส รถ ข.ส.ม.ก รถเมย์ ฯลฯ กลุ่มลูกค้า เช่น อู่ไทยประดิษฐ์,อู่ไทยบัส บอดี้ วิภาวดี,อู่ เค เอส บางพลัด อู่หงส์ฟ้า บางแค,อู่เบนซ์ ธนบุรี ปากน้ำ เป็นต้น

- ปี พ.ศ. 2536 เริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยครั้งนั้นใช้ชื่อ ประกอบ พาณิชยกิจเป็น เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพร์ และชนิดแห่งพาณิชกิจคือ รับจ้างทำชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยเหล็ก ดัด ลูกค้าที่สำคัญ คือ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ประกอบตัวถังรถบัสรับ - ส่งพนักงาน และผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ให้แก่ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด โดยผลิตชิ้น ส่วน side step (บันไดข้าง) ให้แก่รถกระบะ อีซูซุ รุ่น TROOPER และ RODEO และเป็นคู่ค้ากันจนถึง ปัจจุบัน

- ปี พ.ศ. 2539 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัดเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 0135539004077 วัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ของรถยนต์ทุกชนิด และ ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไข อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และอะไหล่ ของรถยนต์ทุกชนิด สถานที่ตั้ง เลขที่ 45/315 หมู่ 6 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 2,592 ตารางเมตร

- ปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท เมื่อวัน ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2548

- ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 13/5 หมู่ 2 ถนนทางหลวงชนบท 3004ปท. ต. บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เป็นการถาวรบน พื้นที่รวมทั้งสิ้น 6 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มั่นคงและมีชื่อเสียง โดยริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ยึดมั่นคำสัญญา ให้บริการอย่างดีที่สุดและมุ้งเน้นคุณภาพ

 

ภารกิจ

1. มุ่งเน้นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มั่นคง โดยมุ้งเน้นมาตรฐานระดับสากล

2. มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง

3. คิดค้น ริเริ่ม ประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเสมอ

4. นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้งาน ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

5. ยกระดับการทำงานและการบริการให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน